Spørsmål om tjenesteleveranse

Her kan du finne informasjon om TV- og intenrettleverandør, internetthastighet ol.


I de aller fleste tilfellene hvor det er en fellesavtale i borettslaget er det ikke mulig å beholde den gamle leverandøren. Kontakt styret i borettslaget/sameiet du bor i for mer informasjon.

TV-signalene vil bli overført via internett, så dersom du ønsker å se på TV, må du også ha internett, selv om du ikke har PC.

Sjekk at TV-dekoder er koblet til med kabel, og kontakt deretter din TV-tilbyder slik at de kan hjelpe deg med videre feilsøking. FIbber har ikke anledning til å hjelpe deg med feilsøking over telefonen, da vi ikke har tilgang til TV-leverandørenes systemer.

Dersom du har bestilt TV-pakke, kan det være at vi ikke har fått noen dekoder til deg. Ta i tilfelle kontakt med din TV-leverandør, så kan de sende den til deg i posten.